Në ujë kromi Cr mund të ketë një origjinë natyrore përmes shkëmbinjtë ophiolitikë, ose origjinë industriale të shkaktuara nga shkarkimet e mbetjeve industriale në përpunimin e e kromit ose materialeve me përmbajtje kromi. Nëse uji vjen nga ujësjellësi me vlerat e parametrave në përputhje me kufijtë e përcaktuar me ligj, përqendrimi i kromit (dhe më përgjithësisht i metaleve të rënda) në rubinetin e përdoruesit mund të rritet në seksionin e shpërndarjes së brendshme për shkak të kontaktit të ujit me sipërfaqen e tubave, çezmave, valvulave dhe pajisjeve që e përmbajnë përgjithësisht atë. Ka shumë faktorë që kontribuojnë në lëshimin e elementeve metalikë nga tubacionet, kryesisht niveli i cilësisë së tubave dhe karakteristikat kimiko-fizike të ujit, veçanërisht vlera e pH që është në gjendje të ndikojë në gërryerje.

Legjislacioni për ujin e destinuar për konsum njerëzor  nuk bën asnjë dallim midis dy formave jonike të kromit (trivalent Cr (III) dhe heksavalent Cr (VI)), duke vendosur përqendrimin maksimal të lejueshëm për kromin total në 50 mikrog / L. Kromi heksavalent Cr (VI)  dëmton rëndë shëndetin e njeriut. IARC ( Agjensia Ndërkombëtare e Kërkimit mbi Kancerin) e klasifikon atë si një kancerogjen të konstatuar për njerëzit ( grupi 1A)

Në mjedisin shtëpiak teknikat e trajtimit të ujit duhet të jenë kompakte, të lehta për t’u përdorur dhe të mos kërkojnë përdorimin e reagentëve. Rezultate të shkëlqyera janë marrë nga pajisjet me membranë molekulare ( osmozë të kundërt), me të cilat 99% e kromit në ujë mund të eleminohet.

 

Ref: U. S. Centers for Disease Control and Prevention –  Agency for Toxic Substances & Disease Registry

 

Water Boutique – Ku ka ujë jemi ne…..

 

Lër një koment

en_USEnglish