AQA PERLA 2.2 Stop-Gb

Description

AQA perla është i përshtatshëm për zbutjen e ujit të pijshëm dhe të rrjetit (DIN 1988, pjesa 2 dhe 7), për mbrojtjen e tubave të ujit dhe pajisjeve të lidhjes, keqfunksionimeve dhe dëmtimeve që rezultojnë nga depozitimet e gelqeres.

AQA perla është një zbutës i ujit Duplex bazuar në parimin e shkëmbimit të joneve. Sistemi operon me kolona që ndryshojnë përherë në intervale të shkurtra. Nga njëra anë, kjo metodë siguron që uji i zbutur te jete i disponueshëm gjatë procesit të rigjenerimit, ndërsa në anën tjetër, kalimi i shpeshte ndermjet kolonave minimizon kohën e qendrimit te ujit ne te njejtin vend. Bazuar në parametrat kimikë dhe mikrobiologjik, kjo metodë rezulton me një cilësi të ujit në mënyrë të konsiderueshme më të lartë sesa me zbutesit duplex të zakonshëm.

Rigjenerimi realizohet mbi bazën e vëllimit të ujit.

AQA perla-zbutesi Duplex with soft control touch screen (system operativ inteligjent) dhe system inteligjent rigjenerues.

 

+ Sistemi operues inteligjent soft control 3

+ Ekran me prekje Multi-Info për një operacion më të përshtatshëm

+ Screen Saver me kontakte, p.sh. numrat e telefonit të hidraulikut

+ Nivelet e matjes së konsumimit Smart gjithmonë janë në monitor

+ Funksioni Aqua-Watch-Alarm për konsumin jo normal të ujit

+ Lidhje USB për transferim në të dhënat tuaja të konsumit

+ Mineralizim preciz për rigjenerimin ekonomik

+ Kërkesë e ulët për energji falë njësisë elektronike të furnizimit

 

Sistemi i zbutesit te ujit AQA Perla Duplex perfshin:

+ Set DN 32/32 lidhje

+ 2m tub shpëlarje

+ 2m tub 18×24

+ AQUATEST pajisje për testimin e fortësisë

+ përfshirë  Multiblock X

Specifikimet teknike:

 

Lidhja e rrjetit 230 V / 50 Hz

Presioni nominal PN 10

Temperatura e ujit te ambientit, max. 30/40 ° C (86/104 ° F).

Gjerësia nominale e lidhjes: 32 (G 1 1/4 “) DN

Shkalla nominale e rrjedhes në m³ në përputhje me EN 14743: 1.8 m³

Kapaciteti nominal sipas EN 14743: 14 (2.2) m³x ° d (mol)

Permasat:  890 x 500 x 520 mm

Konsumi i kripës për rigjenerim: 0.25kg

en_USEnglish