Kontenier Dozimi per pompat e dozimit  MEDO® G, XG, XB

Category: Product ID: 53700

Description

I pajisur me plastikën e mbrojtur nga tronditjet, me kapak të mbyllur (vetëm për versionet me sistem turbo përzierës), zbrazje, shenja të rrafshuara, pajisje mbushëse, tub mbushës 2 m PVC 15 x 3, valvula lehtësuese 1/2 ” me gyp dhe aksesorë, tub thithës 3 m, PVC, thithje. Materiale montimi për pompë.

 

en_USEnglish