Pompat e dozimit MEDO®

Description

Pompat e dozimit MEDO® XB janë pompa magnetike të dozimit me një membranë PTFE. Ato ofrojnë opsione të ndryshme te nderrimit dhe të kontrollit (ujëmatës, thithese, celes konntakti).  Materialet e mëposhtme të dozimit janë në dispozicion: PP, qelqakrilik, PTFE, PVDF.Për dozimin e zgjidhjeve të përbërësit aktiv të BWT për trajtimin e ujit të pijshëm dhe të brendshëm në përputhje me udhëzimetpërkatëse DIN dhe DVGW..

Për dozimin e solucioneve kimike BWT ose:
– Hypochloride natriumi (NaOCl)
– Acidi klorhidrik (HCl) deri në 40%
– Acidi sulfurik (H2SO4) deri në 40%
– Peroksid hidrogjeni (H2O2) deri në 30%
– Zgjidhja sode kaustike (NaOH) deri në 40%

– Permaganat kaliumi(KMnO4)

-Në temperaturë prej 20 ° C / 68 ° F për njesine e matur

– Kimikate të mëtejshme sipas kërkesës.

 

Specifikimet teknike:

 

Temperatura e matur max. 30 ° C / 86 °F

Temperatura e ambientit 5-40 ° C / 41-104 ° F

Lagështia relative 10-90%

-Tension elektrik 230 V / 50 Hz (tensione të tjera sipas kërkesës)

-Shpejtësia e goditjes (goditje / min. ) 180

-Lidhja  Aø x Iø (mm) 6/4,

-Lartësia e thithjes (mWS) 6.

-Shkalla e rrjedhes në maks. presioni i kundërt: 16 (232.1) bar (psi) / 2.10 (0.009) l / h (gpm) / 0.19 ml / goditje

Shkalla e rrjedhes në presionin mesatar të kundërt: 8 (116) bar (psi) / 2,50 (0,011) l / h (gpm) / 0,24 ml / goditje

Përafërsisht.pesha e transportit në kg 2.9 – 3.6

Dhënia e mëtejshme e  të dhënave sipas kërkesës.

en_USEnglish