RONDOMAT DUO 1 1. SERIE

Description

Njësi pendulare per ujë të zbutur dhe të kontrolluar nga sasia. Uje i zbutur me gjenerator dhe cikel te shkurter. Kontroll elektronik i pajisje me panel kontrolli me lidhje ZLT. Vendosje individuale e ngurtësisë së ujit të papërpunuar me shtypjen e një butoni. Nuk kërkohet asnjë sistem shtesë ose ndarje tubi, rigjenerim përfundon pak para ciklit të kalimit.   Dukshem ze pak hapësire, sistem të integruar të mbrojtjes së embrionit, rigjenerim të shkurtër dhe të shpejtë. Optimal dhe per konsumim të ujit të pijshëm – i pavarur nga presioni i përcaktuar i ujit.

Përmban: njësi e plotë, pajisje për testimin e fortësisë.

Specifikime teknike:

 

Presioni nominal 10bar

Presioni operues – 2.5-8.0bar

Presioni i rrjedhes ne min.- 2.5bar

Lidhja e energjise –  230V/50-60 Hz

Shkalla e sigurise – IP 54

DVGW – i certifikuar

Uji ne temperaturen e ambientit: max.25/30°C per DVGW; 30/40°C per industrite.

Gjeresia nominale e lidhjes: 32(1 1/4″mashkull) DN

Norma nominale e rrjedhes (në rënie të presionit prej 1 bar) ne perputhje me EN : 1.53m³/h

Konsumi i kripes per rigjenerim: 1.2kg

Performanca e lidhjes elektrike: 40/20 Watt

Gjatesia totale: 1270mm

Thellesia totale: 460 mm

Gjeresia totale: 900mm

en_USEnglish