Ndotja e ujërave natyrorë

 Ndotja mikrobiologjike është problemi më i përhapur, e cila bashkon pjesën më të madhe të ujërave në gjendjen e tyre natyrore. Në çdo rast, uji nga ujësjellësi dezinfektohet  dhe si i tillë arrin në rubinetin tonë. Situata ndryshon në mënyrë thelbësore kur nuk jeni të lidhur direkt me ujësjellësin, kjo ndodh për shembull në shtëpitë e fshatit ose në ato realitete të përbëra nga më pak se 50 njerëz, ku konsumi nuk arrin gjithsej 10 m3 / ditë. Sipas parashikimeve të Direktivës 98 / 83CE (cilësia e ujit të destinuar për konsum njerëzor) këto komunitete mund të përjashtohen nga fushëveprimi i legjislacionit. Në këto raste është e nevojshme që personalisht të sigurohet pastrimi i ujit.

 

Kur kerkohet trajtimi i ujit të çezmës?

Të shohim një studim të thjeshtë rastesh kur dhe si mund të jetë i nevojshëm trajtimi i ujit nga çezma:

  • ujë ujësjellësi me cilësi të shkëlqyer, i cili nuk kërkon asnjë lloj trajtimi
  • ujërat e ujësjellësit  që kërkojnë një përmirësim të karakteristikave organoleptike për shkak të pranisë së aromave / aromave të padëshirueshme, ndër të cilat përfshijmë edhe atë të klorit
  • ujërat e ujësjellësit që kanë nevojë për një përmirësim në karakteristikat e përbërjes, për të zvogëluar përqendrimin e elementeve të padëshirueshëm që mund të jenë të pranishëm
  • Ujërat e Puseve qe duhen trajtuar dhe pastruar

 

Pastrimi i ujit të pusit

Kjo e fundit është qartazi çështja më kritike dhe ka të bëjë pikërisht me ato realitete të përmendura më lart që nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë me rrjetin e ujësjellësit. Për fat të mirë, teknologjia na ka ofruar një gamë të gjerë zgjidhjesh shtëpiake dhe rezidenciale, jo vetëm për të përmirësuar vetitë organoleptike të ujit, por edhe për të eleminuar elementë të padëshiruar të çdo natyre dhe përqendrimi. Në këto raste, megjithatë, sistemet tradicionale të trajtimit të ujit në hyrje e rrjetit  nuk janë të mjaftueshme, në të vërtetë këto pajisje nuk duhet të përdoren të vetme pasi ato janë krijuar vetëm për të përmirësuar cilësinë e ujit të pijshëm.

 

Analiza e ujit

Në rastet kur furnizimi bëhet nga një burim jo i pijshëm ( pusi), para së gjithash është e nevojshme që uji të analizohet (më shumë analiza të thjeshta sepse me kalimin e kohës cilësia mund të ndryshojë, madje edhe shumë, në një nivel sezonal ose pas shirave të mëdha), në mënyrë që të njihen karakteristikat e ujit dhe të identifikohen  problemet që ka. Në përgjithësi, nuk është e nevojshme të analizohen të gjithë parametrat, do të jetë e mjaftueshme për të kontrolluar ato që lidhen me pjesën mikrobiologjike, si dhe disa metale dhe substanca të tjera potencialisht të pranishme në ujërat nëntokësore. Profesionistet e ujit dhe specialisti i laboratorit i cili bën analizat, do tu pajisin me një dokument  i cili do të vërtetojë përshtatshmërinë ose mospërputhjen e ujit, bazuar në parametrat e analizuar. Vetëm në këtë pikë është e mundur të përcaktohet lloji i impanatit të kërkuar.

 

Trajtimi i ujit: sistemet e dezinfektimit

Në raste (të rralla) në të cilin uji i pusit rezulton i pijshëm, prapë këshillohet vendosja e një sistemi të dezinfektimit ultraviolet, i paraprirë nga një filtër per eleminimin  e sedimenteve, të cilat nuk ndryshon shijen e ujit dhe do të sigurojnë pastertinë mikrobiologjike e tij  edhe në rast të çdo lloji kontaminimi. Nëse uji nuk pihet, është e nevojshme të ndërhyhet me teknologjinë e duhur, e cila ndryshon sipas problemit.  Për këtë zgjidhje është mirë të mbështeteni në këshillat e një kompanie serioze, të specializuar në sektorin e trajtimit të ujit. Zgjedhjet e gabuara mund të jenë joefektive, madje përkeqësojnë cilësinë e ujit dhe rrezikojnë shendetin tuaj. Në përgjithësi, sistemi i trajtimit vendoset në hyrje të rrjetit, në mënyrë që të pastrohet i gjithë uji i shpërndarë në banesë, me pas është e mundur të shtoni një sistem të vogël trajtimi  në një rubinet për të marrë ujë të pijshëm të një standarti  shume të lartë.   

Pra, kur nuk jeni i lidhur me ujësjellësin, procedura që duhet të ndiqni për të bërë ujin e pusit të pijshëm është si më poshtë:

  • vendosni me ndihmën e profesionisteve të ujit dhe specialistit të laboratorit cilat parametra duhen analizuar për të vendosur cilësinë e ujit.
  • identifikoni sistemin më të përshtatshëm duke kontaktuar kompani serioze me përvojë
  • sistemet kërkojnë mirëmbajtje të rregullt (zëvendësimi i elementeve të filtrimit, etj.) të cilat duhet të kryhen brenda afatit kohor të caktuar nga prodhuesi.
  • Mos përdorni kurrë sisteme trajtimi siç janë enët(karafa) filtruese dhe pajisjet e tjera të ngjashme direkt për ujë jo të pijshëm, në mënyrë që të shmangni përkeqësimin e mëtejshëm të cilësisë, përhapjen e baktereve dhe degradimin e shpejtë të elementeve të filtrit. Këto pajisje kanë për qëllim të përmirësojnë karakteristikat organoleptike dhe duhet të përdoren vetëm për ujë të pijshëm.

 

Water Boutique – Ku ka ujë jemi ne…..

Lër një koment

en_USEnglish